અમરોહામાં શેરડીના વાવેતરમાં ત્રણ હજાર હેકટરનો થયો વધારો

82

જિલ્લામાં શેરડીના સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ગયા વર્ષે જિલ્લામાં 94 હજાર હેક્ટર જમીનમાં શેરડીનું વાવેતર થયું હતું. આ વખતે શેરડીનું વાવેતર 97 હજાર હેક્ટર જમીનમાં થયું છે. ગયા વર્ષની તુલનામાં 3,000 હેક્ટર અને શેરડીનો વિસ્તાર વધ્યો છે.

દર વર્ષ બાદ નવા વર્ષમાં જિલ્લાના ખેડુતોએ શેરડીનું વાવેતર પ્રત્યેનો લગાવ વધતો જતો જોવા મળે છે. ખેડુતોને શેરડીની ચુકવણી સમયસર મળતી નથી ત્યારે આ સ્થિતિ છે. ખેડુતો આખા વર્ષ દરમિયાન ચુકવણી અંગે ચિંતિત છે. જિલ્લાના ખેડુતો દર વર્ષે શેરડીનો બમ્પર પાક લઈ રહ્યા છે. આ વખતે પણ જિલ્લામાં શેરડીના વાવેતર વિસ્તારમાં સાત ટકાનો વધારો થયો છે. શેરડી વિભાગ અને સુગર મિલો દ્વારા કરાયેલા સર્વેમાં આ વાત સામે આવી છે. વિભાગના આંકડા મુજબ આ વખતે જિલ્લામાં 97,000 હેક્ટર જમીનમાં શેરડીનું વાવેતર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે ગયા વર્ષે 94.000 હેક્ટર જમીનમાં શેરડીનું વાવેતર થયું હતું. આ 3.000 હેકટર શેરડીનો વાવેતર ગત વર્ષ કરતા વધ્યું છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી હેમેન્દ્ર પ્રતાપસિંહે જણાવ્યું હતું કે શેરડીનો સર્વે 25 જુલાઇથી ગામડે ગામડે જ કરવામાં આવશે. શેરડી એપ દ્વારા ખેડુતો શેરડીના સર્વે વિશે પણ માહિતી મેળવી શકશે. આ વખતે જિલ્લામાં શેરડીના ક્ષેત્રમાં 7 ટકાનો વધારો થયો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here