અંતે લિબરહેડી સુગર મિલ ખેડૂતોને 5 માર્ચ સુધીમાં બાકીના નાણાં ચુકવશે

194

લિબરહેડી સુગર મિલ શેરડીના ખેડુતો માટે એક સારા સમાચાર છે.મદદનીશ શેરડી કમિશનરે શેરડીના ખેડુતોની બાકી ચૂકવણી 5 માર્ચ સુધી કરવાની ખાતરી આપી છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે શેરડીના ખેડુતોએ તેમની બાકી ચૂકવણી સાથે સુગર મિલ ગેટ પર અનિશ્ચિત ધરણાનો પ્રારંભ કર્યો હતો.ખેડુતોએ માંગણી કરી હતી કે તેઓને ચુકવણી ન થાય ત્યાં સુધી ધરણા પુરા કરશે નહીં. ભારતીય કિસાન યુનિયન (તોમર) ના અધિકારીઓએ આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ખેડૂતોને ટેકો આપ્યો હતો.

ભારતીય કિસાન સંઘના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી ખેડૂતોની માંગ નહીં સંતોષાય ત્યાં સુધી તેમની ઘરના ચાલુ રહેશે. મદદનીશ શેરડી કમિશનરની ખાતરીથી ખેડુતોએ પોતાનુંધરના અભિયાન બંધ કર્યું હતું પરંતુ તેઓ ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે લીબરહેડી સુગર મિલનું સંચાલન ખેડૂતોની ચુકવણી અંગે ખૂબ નારાજ છે, નિયમો મુજબ તેમની પિલાણ શેરડી પીસવાના દિવસથી 14 દિવસની અંદર મળવી જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here