મહારાષ્ટ્રમાં 187 ખાંડ મિલોમાં શેરડીનું પિલાણ ચાલુ

82

મહારાષ્ટ્રમાં ખાંડના ઉત્પાદનનો આંકડો દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 22 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 187 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 94 સહકારી અને 93 ખાનગી ખાંડ મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 397.79 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 379.09 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.53 ટકા છે.

અત્યાર સુધીમાં, 43 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણ સીઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. સુગર કમિશનરેટના ડેટા મુજબ, 22 ડિસેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 95.66 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 82.45 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.62 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 97.74 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 105.93 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.84% છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here