મહારાષ્ટ્રમાં 193 શુગર મિલોમાં શેરડીનું પિલાણ ચાલુ 

118

મહારાષ્ટ્રમાં 2021-2022ની સિઝનમાં મોટી સંખ્યામાં ખાંડ મિલો કાર્યરત છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 20 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 193 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 96 સહકારી અને 97 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 633.77 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 629.82 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.94 ટકા છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ શુગર મિલો સોલાપુર વિભાગમાં કાર્યરત છે. સોલાપુરમાં સૌથી વધુ 45 શુગર મિલોમાં પિલાણ શરૂ થઈ ગયું છે. 20 જાન્યુઆરી, 2022 સુધીમાં 150.56 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે અને 134.96 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 152.21 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 172.29 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 11.32 ટકા છે.

2021-22ની સિઝનમાં 20 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી પુણેમાં કુલ 29 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 16 સહકારી અને 13 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 128.51 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. પુણે વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં 130.06 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં પુણે વિભાગમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 10.12 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here