મહારાષ્ટ્રમાં 197 શુગર મિલોમાં શેરડીનું પિલાણ ચાલુ છે; છેલ્લી સિઝન કરતાં ઉત્પાદન વધુ

મહારાષ્ટ્રમાં મિલો દ્વારા શેરડીનું પિલાણ અને ખાંડનું ઉત્પાદન સરળતાથી શરૂ થઈ ગયું છે. અને આ સિઝનમાં મિલોએ પણ ગત સિઝન કરતાં વધુ સંખ્યામાં ભાગ લીધો છે.

શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 1 ફેબ્રુઆરી, 2022 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 197 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 98 સહકારી અને 99 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 733.16 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 737.97 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 10.07 ટકા છે.

રાજ્યમાં સોલાપુર વિભાગમાં સૌથી વધુ શુગર મિલો કાર્યરત છે. સોલાપુરમાં સૌથી વધુ 46 શુગર મિલોમાં પિલાણ શરૂ થઈ ગયું છે. અહીં 1 ફેબ્રુઆરી, 2022 સુધીમાં 174.07 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 157.86 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 174.15 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 199.76 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 11.47 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here