સીએમ યોગીની મુલાકાતને કારણે ખેડૂતોને શેરડીના ભાવની ચુકવણી આશા, 665 કરોડ રૂપિયા બાકી છે

89

શનિવારની મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની મુલાકાત જોકે કોવિડ -19 ની સમીક્ષા અંગે છે. આ છતાં, ખેડૂતોને આશા છે કે સરકાર તેમના દરવાજા પર આવી રહી છે ત્યારે તેઓ શેરડીના ચુકવણી વિશે ચોક્કસ કંઇક કહેશે.જિલ્લાની સુગર મિલો પર 665 કરોડ રૂપિયા બાકી છે.

શેરડી વિભાગ અને ખેડુતોની દ્રષ્ટિએ, પિલાણની સીઝન 2019-20 બંને માટે સારી રહી છે. સમગ્ર સીઝનમાં જિલ્લાની છ સુગર મિલોને ખેડુતોએ રૂ .1664 કરોડની શેરડી આપી હતી. રાજ્ય સરકાર અને શેરડી વિભાગના પ્રયત્નો દ્વારા સુગર મિલો દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 1004 કરોડ રૂપિયા ચુકવણી કરવામાં આવી છે, જે કુલ ચુકવણીના 62 ટકા છે.

આ હોવા છતાં પણ જિલ્લાની સુગર મિલો પર 660 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. જેમાં દેવબંધ ખાંડ મિલ પર 160 કરોડ, ગંગનાઉલી સુગર મિલ પર 187 કરોડ, દયા સુગર મિલ ગગલહેડી પર 51 કરોડ, સહકારી ક્ષેત્ર નાનૌતા સુગર મિલ પર 114 કરોડ અને સહકારી ખાંડ મિલ સરસાવા પર 56 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. કિસાન સંઘના શ્યામવીર ત્યાગી, ભારતીય કિસાન યુનિયન મહાનગરના પ્રમુખ મુકેશ તોમર, ચૌધરી અતુલ ફંડપુરી, રાવ અખાલક કહે છે કે તાળાબંધીના કારણે દરેક નારાજ છે, પરંતુ ખેડૂતોને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્યમંત્રીએ શેરડીની સમસ્યા તરફ ધ્યાન આપવું જ જોઇએ .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here