સુગર કેન ઝોનીંગ કરવા પર યુગાન્ડાના સ્પીકર સામે શેરડીના ખેડૂતોએ પિટિશન કરી

684
માસિન્દી, મુકોનો અને બુસુગોના  શેરડી ખાંડના  સંગઠનોએ અધ્યક્ષ અને  સંસદ સભ્ય  રેબેકા કાદગા પર  ખાંડની ઝેનીંગ  કરવા ઉપર અરજી કરી છે, જે ભાડાની શોધને   સંપત્તિ સંચયમાં માને છે  અને આ  આઉટ-ડેટ મોડેલ  છે , “આ કિસ્સામાં ખેડૂતોની જમીન  ખાનગી મિલકત   તેને જપ્ત કરીને કોઈ ખાસ મિલને   ઉત્પાદન માટે આપી દેવાઈ છે.
અરજીમાં ખેડૂતો કહે છે કે ઝોનિંગને કાયદેસર બનાવવાના કોઈપણ પ્રયાસ પહેલાં કેટલીક શરતોને પહોંચી વળવી જોઈએ: ખેડૂતોને ઝોનની જમીનને રોકાણ તરીકે ગણવી જોઈએ જેનો અર્થ છે કે ફેક્ટરીના ઓછામાં ઓછા 60 ટકા શેર ખેડૂતોની  માલિકીના હોવા જોઈએ, કારણ કે ખેડૂતો 70 ટકાથી વધુ કાચો માલ સપ્લાય  કરે છે;ઉપરાંત  ફેક્ટરીના સંચાલક બોર્ડ પર ખેડૂતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું; ફેક્ટરી પાસે 25 કિ.મીના ત્રિજ્યામાં દરરોજ 10,000 ટન કેન ઉત્પાદન ક્ષમતા સંભવિત છે કે   જોઈએ। યુગાન્ડામાં કોઈ ખાંડ ફેક્ટરી નથી, અને અહીં 10000 ટન  શેરડી કેરશીંગ કરવાની ક્ષમતા નથી.
ઉપરાંત, ખેડૂતો દર મહિને 3 %ના દરે દંડની માંગ કરે છે, જે 18 મહિનાની નિર્ધારિત સમયગાળાની બહારના વાવેતરની વિલંબમાં કાપ મૂકશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here