ગોવાની સંજીવની શુગર મિલ ચાલુ ન થતા શેરડીના ખેડૂતોએ જાતેજ ગોળ બનવાનું શરુ કરી દીધું

85

પણજી :ગોવાની એકમાત્ર સંજીવની સુગર મિલના કામકાજ પર શેરડીના ખેડૂતો સંપૂર્ણ નિર્ભર હતા, પરંતુ મિલ ઘણાં વર્ષોથી બંધ છે અને ચાલુ થવાની શક્યતાને ગ્રહણ લાગ્યું છે ત્યારે ઉપલબ્ધ શેરડીમાંથી ગોળનું ઉત્પાદન શરૂ કરીને હવે ખેડૂતોએ પોતાનો રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે.

કેન્દ્ર સરકારની આત્મનિર્ભર યોજનાના પગલે, ખેડુતો તેમના ખેતરોમાં ઉગાડેલા શેરડીનો ઉપયોગ ગોળ ઉત્પાદન માટે કરી રહ્યા છે.પોતાની શેરડી આસપપસની કોઈ શેરડી મિલમાં પોતાની શેરડી ક્રશિંગમાં મોકલવાને બદલે શેરડીમાંથી ગોળ બનવાનું ચાલુ કરી દીધું છે..

“હું સંજીવની સુગર મિલને શેરડી વેચતો હતો, પરંતુ મિલ બે વર્ષથી વધુ સમયથી બંધ હોવાથી મારા ખેતરમાં ઉગાડેલી શેરડી સુકાઈ રહી હતી. છેવટે, મેં મારા ક્ષેત્રમાં ઉગાડેલા શેરડીનો ઉપયોગ ગોળના ઉત્પાદન માટે કરવા માટે ગોળ એકમ સ્થાપવાનું નક્કી કર્યું, ”એમ શેરડીના ખેડૂતે જણાવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here