શેરડીના ખેડુતોને નવી કૃષિ મશીનરી મળશે

98

હવે જયારે ટેક્નોલોજીનો જમાનો છે ત્યારે ખેડૂતો માટે એક સારા સમાચાર છે. રાજ્યના શેરડીના ખેડુતો માટે નવા કૃષિ ઉપકરણો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. શેરડીનાં કમિશનર સંજય આર. ભુસરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગનાં શેરડીનાં ખેડુતો પાસે પરંપરાગત ખેડૂત ઉપકરણો ઉપલબ્ધ છે, તેના બદલે મોલ્ડ બોલ્ડ હળની જગ્યાએ રેટૂન મેનેજમેન્ટ ડિવાઇસીસ (આરએમડી) અને ડિસ્ક હળ ઉપલબ્ધ કરાશે.

રાજ્યના તમામ શેરડીના ખેડૂતોને આ કાર્યક્રમની એક્શન પ્લાનમાં શેરડીના કટર પ્લાન્ટર, પાવર ટિલર / વીડર, મલ્ચર, શેરડીનો કચરો કટર વગેરે નવા કૃષિ સાધનોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે જેથી રાજ્યના શેરડીના ખેડુતોને સારી ઉપજ મળી શકે અને વધુ આર્થિક લાભ મળી શકે.

પ્રોજેક્ટ શેરડીના ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 6 પ્રકારની ટેક્નોલજીના પ્રદર્શન ગોઠવવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે. નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી મિશન અંતર્ગત દેખાવો માટે ચૂકવવામાં આવતી ગ્રાન્ટ જેવી જ, ખેડૂતોને હેક્ટર દીઠ 9000 રૂપિયામાં આ અનુદાનનું વિતરણ કરવા સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી છે.

રાજ્યમાં શેરડીના બિયારણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત બિયારણ ઉગાડનારા કાર્યક્રમના તમામ શેરડીના ફાર્મ હાઉસને સિંગલ કળી ચિપ નર્સરી માટેની સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે. સંજય ભુસેરેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં ઘઉંના પાક થયા બાદ શેરડીની વાવણી મે મહિનામાં પણ ચાલુ છે. આ સમયે, અંકુરણના અવરોધને કારણે ઉંચા તાપમાનને કારણે શેરડીનું ઉત્પાદન ખૂબ ઓછું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સારું ઉત્પાદન મેળવવા માટે સિંગલ કળી ચિપ નર્સરી માટે સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here