શેરડીના ખેડુતોને કચેરીઓપર ધક્કા રહેશે નહીં, ટોલ ફ્રી નંબર પર ફરિયાદ નોંધાશે

110

લખીમપુર ઘેરી શેરડીના ખેડુતોને તેમની ફરિયાદો માટે કચેરીઓની મુલાકાત લેવાની રહેશે નહીં, પરંતુ ઘરે બેઠા સર્વે, અનુમાન, કેલેન્ડર, કાપલી વગેરે માટે શેરડી વિભાગના ટોલ ફ્રી નંબર 1800-121-3203 નોંધણી કરાવી સમસ્યામાંથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. આ ઉપરાંત ઈઆરપી સર્વિસ પ્રોવાઇડર કંપની એમિટીએ શેરડીના ખેડુતોની સમસ્યાઓના નિવારણ માટે ટોલ ફ્રી નંબર 1800-103-5823 ની સેવા પણ શરૂ કરી છે. આ નંબર પર પણ સર્વે, સટ્ટા, કલેન્ડર, કાપલી વગેરેની સમસ્યા અંગે ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે. શેરડીના વિકાસ, સુધારેલી ખેતી, જીવાત રોગ વગેરે સંબંધિત માહિતી ખેડૂત કોલ સેન્ટરના ટોલ ફ્રી નંબર 1800-180-1551 પર મેળવી શકાય છે.

પોર્ટલ અને એપ્લિકેશન દ્વારા પણ ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે. ખેડૂતોની સમસ્યાનો નિરાકરણ લાવવા માટે ટોલ ફ્રી નંબર ઉપરાંત ડબલ્યુડબલ્યુડબલ્યુ.એનઅપ ડોટ કોમ પર ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે. આ સિવાય ઈ-શેરડી એપ્લિકેશનના ગ્રીવેન્સ નિવારણ કલમમાં ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે.

મશીન મળવામાં સમસ્યા હોય તો પણ મળશે સમાધાન
સહકારી શેરડી વિકાસ મંડળીઓ અને સહકારી સુગર મિલ સોસાયટીઓમાં સ્થાપિત ફાર્મ મશીનરી બેંકમાંથી મશીન કે ભાડ લેવામાં કોઈ સમસ્યા હોય તો ખેડુતો ખાતાકીય ટોલ ફ્રી નંબર 1800-121-3203 પર ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.

શેરડીના ખેડુતોની સમસ્યાઓના ઝડપથી નિકાલ માટે ટોલ ફ્રી નંબર જારી કરાયા છે. કોઈપણ શેરડી ખેડૂત આ નંબર પર તેની સમસ્યાની ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. જલ્દીથી ખેડૂતોની સમસ્યાનું પ્રાથમિકતાના ધોરણે નિરાકરણ કરવામાં આવશે તેમ જિલ્લા શેરડી અધિકારી બ્રજેશકુમાર પટેલે જણાવ્યું હતું

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here