ન્યોલી શુગર મિલમાં અલીગઢ અને બદાયુ ખેડુતોની શેરડી પણ ખરીદવામાં આવશે

85

કાસગંજ: ન્યોલી શુગર મીલમાં ક્રશિંગની શરૂઆત થઈ છે, પરંતુ ગત વર્ષની તુલનામાં આ વખતે પિલાણનું લક્ષ્ય વધારવામાં આવ્યું છે. આ વખતે શુગર મિલ 2.5 મિલિયન ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કરશે. જિલ્લાના શેરડીના ખેડુતો પાસેથી 16 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીની ખરીદી કરવામાં આવશે. જ્યારે 9 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડી અલીગઢ અને બદાયું ખેડુતો પાસેથી ખરીદવામાં આવશે. અલીગઢની શુગર મિલ બંધ થવાને કારણે આ લક્ષ્યાંક વધારવામાં આવ્યો છે. લક્ષ્યમાં વધારો થવાને કારણે જિલ્લાના ખેડૂતોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો નહીં પડે. તેમના આખા શેરડીનો વપરાશ કરવામાં આવશે, જ્યારે અલીગઢ અને બદાયું ખેડુતોને પણ રાહત મળશે.

સરકારે આ માટે સિસ્ટમ નક્કી કરી છે. 3 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડી અલીગઢ ખેડુતો અને 6 લાખ ક્વિન્ટલ બદાયુંના ખેડુતો પાસેથી ખરીદવામાં આવશે. આ માટે 14 ખરીદ કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે. આ ખરીદી કેન્દ્રો દ્વારા શેરડીની ખરીદી કરવામાં આવશે. જિલ્લાના ખેડુતોએ તેમનો શેરડી ખરીદ કેન્દ્રો સુધી પહોંચાડવાનું શરૂ કર્યું છે. શુક્રવારથી એક દિવસ અગાઉ શેરડીની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી છે. બડાઉન અને અલીગઢ જિલ્લાના ખરીદ કેન્દ્રો પણ સક્રિય કરવામાં આવી રહ્યા છે. અલીગઢ અને બદાયું જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં જ શેરડીની ખરીદી કરવામાં આવશે. તેમના જિલ્લાના ખેડુતોને મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે તેની તકેદારી પણ લેવામાં આવી છે. તેથી શેરડીના 16 લાખ ક્વિન્ટલ ખેડુતોની ખરીદી કરવામાં આવશે.
અલીગઢની ગોપી મિલ બંધ છે અલીગઢ જિલ્લાની ગોપી શુગર મિલ લાંબા સમયથી બંધ છે. આવી સ્થિતિમાં અલીગઢના ખેડુતો શેરડીના વેચાણને લઇને ચિંતિત છે. હવે નુલી શુગર મિલમાંથી ખેડૂતોને રાહત મળશે.
આંકડાકીય રીતે
– ન્યોલી શુગર મિલ ખાતે 30 પ્રાપ્તિ કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવ્યા છે.
– બદાયું જિલ્લામાં 12 ખરીદી કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે
– અલીગઢ જિલ્લામાં 2 ખરીદી કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે
કાસગંજ જિલ્લામાં 16 ખરીદી કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે

– જિલ્લા શેરડી અધિકારી નિઓલી ઓમ પ્રકાશ યાદવ સુગર મિલ માટે 30 ખરીદી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી છે. જેમાંથી 12બદાયુમાં અને બે અલીગઢ જિલ્લામાં બનાવવામાં આવ્યા છે. શેરડી તમામ ખરીદી કેન્દ્રોમાં પહોંચવાનું શરૂ કર્યું છે. ઇ-સ્લિપ ખેડુતોને મોકલવામાં આવી રહી છે.
જનરલ મેનેજર એસપી સિંઘ,શુગર મિલ શુગર મિલમાં શેરડી વ્યવસ્થિત રીતે કચડી રહી છે. જિલ્લાના શેરડીના ખેડુતો તેમજ અલીગ ધ અને બદાયું શેરડીના ખેડુતોએ પણ ન્યુઇલી સુગર મિલ ખરીદવાની સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here