પીલીભીત : મીઠી શેરડી અને ખાંડ લાગે છે પીલીભીતના ખેડૂતોને કડવી લાગે છે

169

શેરડીની ક્રશિંગની છેલ્લી સિઝનમાં ખરીદેલી શેરડીની ચુકવણી તો 100% થઇ ગઈ છે પણ ચાલુ સીઝનમાં ખરીદેલી શેરડીના ભાવ ચૂકવવા માટે મિલો સુસ્તી દર્શાવી રહ્યા છે. આ વખતે પણ મીઠી ખાંડ ખેડૂતોને કડવો અનુભવ કરાવી રહ્યો છે. એસ.આય. સુગર મિલની સ્થિતિ સંતોષકારક હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ જિલ્લાની બાકીની ત્રણ ખાંડ મિલો ને ચુકવણી રકમનો ફિગર વધતો જાય છે.
શેરડીના ખેડૂતોને સમયસર નાણાં ચુકવતા ન હોવાનો પ્રશ્ન ઘણા સમયથી બધાને સતાવી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે, યોગીસરકારે સમયસર નાણાં ચૂકવી દેવાની ચીમકી આપ્યા બાદ ખાંડ મિલો દ્વારા સમયસર ચુકવણી કરવામાં આવી નથી.જિલ્લાની ચાર મિલોમાં ક્રશિંગ સીઝન પુરી થવાની તૈયારીમાં છે ત્યારે પણ ખેડૂતોને પૈસા મળ્યા નહિ. અને બરખેડા સ્થિત બજાજ હિન્દુસ્તાન મળ પણ શેરડીના નાણાં ખેડૂતોને ચૂકવી શકે તેમ નથી.
આ મિલ સાથે સંકળાયેલા બધા ખેડૂતોને ગયા વર્ષના પૈસા આ વર્ષે થોડા દિવસો પેહેલા મળ્યા હતા. પરંતુ હાલના ક્રસિંગ સીઝનમાં ખરીદેલા શેરડીની મિલને ચુકવણી શરૂ કરી નથી, જ્યારે અન્ય ખાંડ મિલો કરે છે. ચાર ખાંડ મિલો વિશે વાત કરતાં, શેરડીના ખેડૂતોની કુલ રકમ 18,291.88 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here