શેરડીના જ્યુસ પીવાનું શહેરોમાં વધી જતા શેરડીના ભાવ કવીન્ટલ દીઠ રૂં 800 વધી ગયા

862

ગરમીનું પ્રમાણ ભારે વધી જતા શેરડીના રસ જ્યુસ અનેક ચિચોડા મશીન અનેક શહેરો અને રસ્તાઓ પર જોવા મળી રહ્યા છે. આ લોકો અનેક રસ્તા અને વિસ્તારો શેરડીનો જ્યુસ પીવડાવે છે અને છેલ્લા 15 દિવસમાં લગભગ 20 જેટલા આવ્યા છે અને શેરડી રસ પીણું કાઢીને ગરમી દૂર કરવામાં આવે છે. પરંતુ માગમાં અચાનક વધારો થવાને કારણે, શેરડીના ભાવમાં 400 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિંટલ વધારો થયો છે દોઢ બે મહિના મહિના અગાઉ રું 800માં મળતી હતી કવીન્ટલ દીઠ 1200 માં મળે છે.
ટોનથી લાકડું લાવવામાં આવ્યું હતું. દુકાનદારોને કહેવા માટે કે શેરડી 1200 થી 1300 ક્વિન્ટલ ટનક મેળવે છે અને તેની કિંમત પ્રતિ ક્વિંટલ 100 રૂપિયા છે. ગયા મહિને, માત્ર 800 રૂપિયા કામ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. પરંતુ હાલમાં, ગઠ્ઠો અચાનક રૂ. 400-500 પ્રતિ ક્વિન્ટલ બની ગયો છે. સમગ્ર દિવસમાં મશીન ચલાવવામાં ડીઝલનો ખર્ચ ત્રણથી ત્રણ ડૉલર થાય છે. તેથી, વધુ નફો દૂર કરવા માટે, મશીન ઓપરેટરોએ શેરડીના રસમાં વધુ બરફ રેડવાનું શરૂ કર્યું છે.
નગર સહિતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી આવતા લોકો ગરમીને છુટકારો મેળવવા માટે શેરડીનો રસ પીતા હોય છે. એક ગ્લાસ શેરડી રસ રૂ. 10 માટે ઉપલબ્ધ છે. એક ચામાં 8 રૂપિયા મળે છે. તીવ્ર ગરમીને લીધે, લોકો ચા પીતા અને ઠંડા ખોરાકને વધુ પસંદ કરે છે.
આથી શા માટે શેરડીની દુકાનોમાં ગ્રાહકો ભીડમાં છે. સવેઇ હાઇવે, બસ સ્ટેન્ડ સહિત ગીચ વિસ્તારોમાં ખાંડની દુકાનો ખુલ્લી છે. બીજી બાજુ, દૂરના વિસ્તારોમાં, જુગાડમાં શેરડી મશીન ભાડે લીધા છે અને લોકો વેચી રહ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here