આગામી કારમી સત્રમાં મોબાઇલ પરના એસએમએસ પરથી શેરડીની કાપલી પ્રાપ્ત થશે

117

બિજનોર મોબાઇલ ફોન પર એસએમએસ દ્વારા ખેડુતોને આગામી ક્રશિંગ સત્રમાં શેરડી કાપવાની માહિતી મળશે. હવે થી પેપર સ્લિપ ઉપલબ્ધ થશે નહીં. ખેડુતોને તેમના દાવમાં લખેલ મોબાઈલ ફોન નંબર મળ્યો છે, જે કામ કરતો નથી અથવા તેમની પાસે નથી, તો તેઓને ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે.

ખેડૂતોને મોબાઈલ ફોન નંબર્ અથવા અન્ય માહિતી આપવા માટે શેરડી વિભાગ 20 જુલાઇથી એક ઘાટનો ઘાટ યોજશે. શરતની ભૂલમાં સુધારો નહીં કરનાર ખેડૂતને પિલાણની સીઝનમાં ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. જિલ્લાના સાડા ત્રણ લાખથી વધુ ખેડૂતો મિલોમાં શેરડીનો સપ્લાય કરે છે. ગત પિલાણની સીઝનમાં ખેડુતોની શેરડીની કાપલી ઓછી હતી અને ઉત્પાદન વધુ હતું. મિલોમાં શેરડી નાખવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડી હતી. હવે કરેલા સર્વેમાં શેરડીના વાવેતર વિસ્તાર વધારવાની વાત સામે આવી રહી છે. સર્વેનો અહેવાલ ખેડુતોના ખેતરોમાં નોંધવામાં આવી રહ્યો છે. સોમવારથી ખેડુતો સુધી ઘરે-ઘરે આ સત્તાઓનું નિદર્શન કરવામાં આવશે. ખેડુતોનો મોબાઈલ ફોન નંબર, બેંક ખાતું, તેમની આવકની જમીન, જાતિઓ અને છોડ અને ઝાડ પર આધારીત શેરડીના વાવેતરની માહિતી સટ્ટામાં હશે. આગામી ક્રશિંગ સત્રમાં,શેરડી કાગળની કાપલીને બદલે એસએમએસ બતાવીને વજન કરશે. જો ખેડૂતનો મોબાઈલ ફોન નંબર ખોટી રીતે લખેલ હોય અથવા બીઇટીમાં અન્ય કોઈ ભૂલ આવી હોય, તો ખેડુતોને ક્રશિંગ સત્ર દરમિયાન મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here