શેરડીની બાકી રકમની ચુકવણી અંગે શેરડી રાજ્ય મંત્રીએ શુગર મિલોને આપી કડક ચેતવણી

65

શેરડીની ચુકવણી સમીક્ષા બેઠક મેરઠ રાજ્યના રાજ્ય મંત્રી, શેરડી વિકાસ અને ખાંડ ઉદ્યોગ, યુ.પી. સરકાર, સંજય સિંહ ગંગવારે આજે ખાંડ મિલોની ચૂકવણીની સમીક્ષા કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે મેરઠના ગન્ના ભવનના ઓડિટોરિયમમાં મેરઠની ખાંડ મિલોની સમીક્ષા બેઠક પણ લીધી હતી. જેમાં રાજ્યમંત્રીએ આગામી પિલાણ સિઝન 2022-23ની કામગીરી પૂર્વે બાકી શેરડીના ભાવની ચુકવણી ટોચની અગ્રતા પર કરવા કડક સૂચના આપી હતી.

શેરડીની ચુકવણી સમીક્ષા બેઠક યુપી રાજ્ય મંત્રી, શેરડી વિકાસ અને ખાંડ ઉદ્યોગ, યુ.પી. સરકાર, સંજય સિંહ ગંગવાર શેરડીએ આજે મેરઠમાં સમીક્ષા બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને ચૂકવણી ન કરવા બદલ સુગર મિલ અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે આગામી ક્રશિંગ સિઝન 2022-23 માટે શુગર મિલોની મરામત અને જાળવણીની કામગીરી ઉત્તમ ગુણવત્તા અને ધોરણોના આધારે કરવા સૂચના આપી હતી. આ દરમિયાન શેરડી મંડળીઓમાં સ્થપાયેલી ફાર્મ મશીનરી બેંકોને પ્રોત્સાહન આપી ખેડૂતોને ફાયદો થાય તે માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.

શેરડીના રાજ્ય મંત્રી સંજય સિંહ ગંગવારે કહ્યું કે શેરડીના ખેડૂતોને શેરડીના ભાવની ઝડપથી ચુકવણી કરવી એ ખાંડ મિલોની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. સમીક્ષા બેઠકમાં, ડેપ્યુટી કેન કમિશનર, મેરઠ રાજેશ મિશ્રા, ડેપ્યુટી શુગર કમિશનર, મેરઠ, ડૉ. સુભાષ, તમામ જિલ્લા શેરડી અધિકારીઓ, ઝોન મેરઠ, ખાંડ મિલોના અધ્યક્ષો/ યુનિટ વડાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાજ્યમંત્રીની સમીક્ષા બેઠકમાં, મવાના, નંગલામાલ, દૌરાલા, સકૌટી, સબીતગઢ, અનામિકા અને બુલંદશહરની ખાંડ મિલોની શેરડીના ભાવની 100% ચૂકવણી મળી. 100% ચુકવણી ન કરતી ખાંડ મિલોને પિલાણ સીઝન 2022-23ની શરૂઆત પહેલા ફરજિયાતપણે 100% ચૂકવણી કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

અન્યથા સમયાંતરે શેરડીના ભાવની ચૂકવણી ન કરવા બદલ કડક પગલાં લેવા જોઈએ અને રાજ્યમંત્રીએ બેઠકમાં ઉપસ્થિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને શુગર મિલોના હેડ/યુનિટ હેડને રીપેરીંગની કામગીરી કરવા સૂચના આપી હતી. ઉત્તમ ગુણવત્તાની શુગર મિલોની જાળવણી અને ધોરણો મુજબ સમયસર પૂર્ણ કરવા નિર્દેશ આપ્યો. મહિલા સ્વ-સહાય જૂથોને રાજ્યમંત્રી દ્વારા તેમના સારા કામ માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા અને નવજીવન યોજના હેઠળ સહકારી શેરડી વિકાસ મંડળીઓના પુનઃનિર્માણ અને સમારકામના કામોની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી હતી, તેમજ સ્થપાયેલી ફાર્મ મશીનરી બેંકમાં તમામ જિલ્લા શેરડી અધિકારીઓની હાજરી પણ આપવામાં આવી હતી. શેરડી મંડળીઓમાં ઉપલબ્ધ કૃષિ સાધનોનો પ્રચાર કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here