દરેક સુગર મિલમાં ઉભો થશે કંટ્રોલ રૂમ

શેરડીના વજન,યોગ્ય શેરડીના ભાવ અને બેંક ખાતા નંબરો વગેરે અંગેની માહિતી શેરડીના ખરીદ કેન્દ્રો પર ખેડૂતોને તેમના મોબાઇલ નંબર પર એસએમએસ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.જેના દ્વારા ખેડુતોને તેમના વજન અને શેરડીના ભાવ વિશે માહિતી મળશે.આ ઉપરાંત દરેક સુગર મિલમાં કંટ્રોલરૂમ બનાવવામાં આવશે.જિલ્લા શેરડી અધિકારી વિજય બહાદુરસિંહે આ માહિતી આપી હતી કે દરેક સુગર મિલમાં નિયંત્રણ ફોર્મ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.

જેમાં શેરડી સંબંધિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે.આનાથી ખેડુતોને તેમની શેરડીના પુરવઠા અંગેની માહિતી પ્રાપ્ત થશે.દરેક ખરીદ કેન્દ્ર પર ફ્લેક્સ / આયર્ન બોર્ડ પર પ્રાદેશિક અધિકારીઓનો મોબાઇલ નંબર અને શેરડી કમિશનર કચેરીના કંટ્રોલરૂમનો ટોલ ફ્રી નંબર 1800-1213203 યોગ્ય સ્થળે દર્શાવવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત નવા ક્રશિંગ સત્રમાં વજનવાળા કારકુનોના સ્થાનાંતરણ માટે લોટરી સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં આવી છે.ઇલેક્ટ્રોનિક વજનના કટનું સ્ટેમ્પિંગ ફરજિયાત રહેશે.વજનવાળા કારકુનોને લાઇસન્સ સાથે ઓળખકાર્ડ રાખવું પડશે.જે ડેટા ક્લાર્કના લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યા છે તે ખાતાકીય વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવશે. પખવાડિયામાં વજનવાળા કારકુનોની બદલી,તેના ગામમાં સ્થાપિત ખરીદ કેન્દ્ર પર સ્થાનિક રહેવાસીની તૈનાત ન કરવા,છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં લાઇસન્સ રદ કરવા અથવા શિક્ષાને પાત્ર રહેશે .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here