શેરડીમાંથી આવક વધારવાની રીતો સૂચવો

107

પાનખરમાં શેરડીની વાવણી માટે, કોટખારા ગામમાં શેરડી વિકાસ વિભાગ દ્વારા કૃષિક ચૌપાલ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શેરડી વિકાસ વિભાગના પ્રમોશન પ્રભારી રીના નૌલિયાએ ખેડૂતોને તેમની આવક કેવી રીતે બમણી કરવી તે જણાવ્યું હતું. તેમને નફો, ખર્ચ, ગુણોત્તર અને ચોખ્ખી આવકની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે જણાવો. તેમણે તેમને કુલ વિસ્તારમાંથી અમુક વિસ્તારમાં શેરડીની ઓર્ગેનિક ખેતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા અને પછી ધીમે ધીમે તેમાં વધારો કર્યો હતો.

નવી પદ્ધતિઓ સાથે શેરડી વાવવાની રીતો સૂચવો. ખેડૂતોને ખાઈ પદ્ધતિ, ડબલ ચેનલ પદ્ધતિ, ખાડા પદ્ધતિ, ચિપ અથવા એક આંખથી શેરડી રોપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. વિપિન કુમાર, શેરડી ખેડૂત ગોવિંદ, રાજેન્દ્ર, નંદન, દાન સિંહ, ખીમ સિંહ, રજત, બળવંત, પુરણ, કેદાર, શેરસિંહ, રઘુવીર, આકાશ, ચંચલ, બહાદુર, ચંદ્ર સિંહ, હરેન્દ્ર, મોહન, રણધીર વગેરે હતા.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here