ઉનાળુ પાકનું વાવેતરમાં 6.6%નો ઘટાડો: વધારો સંભવિત

109

ભારતના ખેડુતોએ અત્યાર સુધીમાં 78.8 મિલિયન હેક્ટરમાં ઉનાળુ પાકનું વાવેતર કર્યું છે, કૃષિ મંત્રાલયના આંકડા મુજબ ગયા વર્ષ કરતા 6.6% ઓછું છે.

જોકે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં ચોમાસાનો વરસાદ ઘણો સારો રહેવાની સંભાવના છે.એટલે વાવેતર અને પાકની સ્થિતિ પણ સુધારે તેવી શક્યતા છે.

ભારતમાં સામાન્ય રીતે ચોમાસાના વરસાદ આવે ત્યારે, ખેડુતો મકાઈ, કપાસ, સોયાબીન, શેરડી અને મગફળી સહિતના અન્ય પાકની વાવણી 1 જૂનથી શરૂ કરે છે. વાવણી સામાન્ય રીતે જુલાઈ સુધી ચાલે છે.

ચોમાસામાં વરસાદ કૃષિ ક્ષેત્રમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા નિભાવે છે – જેમાં ભારતના 50% કર્મચારીઓ રોજગાર મેળવે છે – કારણ કે દેશના લગભગ અડધાથી વધારે ખેતીની જમીનમાં સિંચાઇનો અભાવ છે.

કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય વાવણીના કામચલાઉ આધારને અપડેટ કરવાનું ચાલુ રાખશે કારણ કે તે રાજ્ય સરકારો પાસેથી વધુ માહિતી મેળવે છે. જૂન-સપ્ટેમ્બર ચોમાસાની પ્રગતિને આધારે વાવેતરના આંકડા પણ સંશોધનને પાત્ર છે.

ચોખાના વાવેતર, જર ઉનાળાના મુખ્ય પાક તરીકે જોવાઈ છે તે, શુક્રવાર સુધીમાં 22.3 મિલિયન હેક્ટર હતા, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયે 25.5 મિલિયન હેક્ટર હતા, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું. મકાઈનું વાવેતર 9.9 મિલિયન હેક્ટર હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાથી યથાવત છે.

કપાસ સાથે વાવેતર કરેલું ક્ષેત્ર એક વર્ષ અગાઉ 11 મિલિયન હેકટરથી વધીને કુલ 11.5 મિલિયન હેક્ટર છે.

સોયાબીનનું વાવેતર, ઉનાળાના મુખ્ય તેલીબિયાનો પાક, 10.7 મિલિયન હેક્ટરમાં રહ્યો છે, જેની સરખામણીમાં 2018 માં તે જ સમયે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here