યુપીની સુગર મિલોએ 3 વર્ષ જુના નાણાં ચૂકવી દીધા

78

સામાન્ય રીતે શેરડીના ખેડૂતોના શેરડી પેટના નાણાં ચૂકવી દેવામાં સુગર મિલો માનતી જ નથી પણ ઉત્તર પ્રદેશની મિલોએ 3 વર્ષ જુના નાણાં આ વર્ષે ચૂકવી દઈને કેદૂતોના ખિસ્સા ભરી દીધા છે.યુપીના શેરડીના ઉત્પાદકોને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી તેમની બાકી ચૂકવણી લગભગ સંપૂર્ણ રૂપે તેમને ચૂકવી દીધી છે.

યુપી શેરડી વિભાગના આંકડા દર્શાવે છે કે 2016-17, 2017-18 અને 2018-19 માટે કોર્પોરેશન અને સહકારી ખાંડ મિલો દ્વારા શેરડી ખરીદીના બાકી લેણાંની 100% ચૂકવણી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ખાનગી મિલોએ 2016-17ના 99.91% બાકી ચૂકવ્યા છે,99.87% 2017-18 માટે 2017-18 અને 98.1%.ચૂકવ્યા છે.

જોકે ચાલુપીલાણ સીઝનમાં,મિલોએ રૂ. 11,096.90 કરોડ ચૂકવ્યા છે,તેની કુલ બાકી રકમના રૂ. 19,239 કરોડ છે,જે કુલ બાકી બાકીના of 43% બાકી છે.

ડેટા મુજબ કે ત્રણ સહકારી મિલોએ રૂ.176 કરોડ બાકી હોવા છતાં,કુલ રૂ.૨88 કરોડની બાકી લેણાંની સામે માત્ર .3૧..38 કરોડ ચૂકવ્યાં છે. તેવી જ રીતે, 24 સહકારી મિલોએ હજુ 675 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી છે, જ્યારે 92 ખાનગી મિલોએ હજુ 7,290 કરોડ રૂપિયા ખેડુતોને આપવાની બાકી છે.શેરડી વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે,“પાછલા વર્ષોની બાકી ચૂકવણીની રકમ ક્લિયર થાય તેની ખાતરી કરવા માટે બાકી ચૂકવણીની અગ્રતા કરવામાં આવી હતી. હવે, ચાલુ સીઝનના બાકી લેણાં લેવામાં આવશે.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here