તમિલનાડુ: શુગર મિલ શરૂ કરવા માટે 25 જૂને બેઠક

56

મદુરાઈ: કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી એમ.આર.કે. પન્નીરસેલ્વમ 25 જૂને જિલ્લાના અલંગનાલ્લુરમાં રાષ્ટ્રીય સહકારી ખાંડ મિલમાં કામગીરી ફરી શરૂ કરવા અંગે ખેડૂત સંગઠનો, કામદારો અને અન્ય હિતધારકો સાથે બેઠક કરશે.

કુલમંગલમ, મદુરાઈ ખાતે મીડિયાને સંબોધતા કોમર્શિયલ ટેક્સ અને રજીસ્ટ્રેશન મંત્રી પી. મૂર્તિએ જણાવ્યું હતું કે ખાંડ મિલમાં કામગીરી ફરી શરૂ કરવા અંગે વિવિધ હિતધારકો સાથે બેઠક યોજવામાં આવશે. સુગર મિલના કામદારો અને ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સુગર મિલને પુન: શરૂ કરવાની માંગણી કરી છે અને આ અંગે અનેક આવેદનપત્રો આપ્યા છે અને શહેરમાં અનેક દેખાવો પણ કર્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here