તાંઝાનિયાની 2024 સુધીમાં વાર્ષિક 670,000 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કરવાની યોજના

દાર એસ સલામ: દેશની વર્તમાન ખાંડનું ઉત્પાદન વાર્ષિક 3,67,000 ટનથી વધારીને 2024 સુધીમાં વાર્ષિક 6,72,000 ટન કરવાની યોજના ધરાવે છે, એમ તાંઝાનિયાના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ શનિવારે જણાવ્યું હતું. સરકારના મુખ્ય પ્રવક્તા, ગેર્સન મિસિગવાએ જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ મોટા ખાંડ ઉદ્યોગો કાગેરા, મતિબ્વા અને કિલીંબેરો 2024 સુધીમાં વાર્ષિક 3,05,000 ટનનું ઉત્પાદન કરવાની યોજના ધરાવે છે, જે 2024 સુધીમાં કુલ વાર્ષિક ઉત્પાદન 672,000 ટન સુધી લાવશે.

ખાંડનું ઉત્પાદન વધારવા માટેના અન્ય પગલાંઓમાં નવી ખાંડ મિલોની સ્થાપના અને શેરડીના વાવેતરની વિસ્તરણનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું કે દેશની હાલની વાર્ષિક ખાંડની માંગ 420,000 ટન છે. મે 2020 માં, તાંઝાનિયાએ ખાંડની અછતને પહોંચી વળવા 25,000 ટન ખાંડની આયાત કરી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here