શેરડીના વ્યાજ સહીત પાંચ માંગ સાથે આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું

132

ભારતીય કિસાન સંઘ લોક શક્તિ જિલ્લા પ્રમુખ ચૌધરી વીરસિંહ સેહરાવત ની આગેવાની હેઠળ ગુરુવારે ખેડુતોએ એક નિવેદન રજૂ કર્યું હતું. ડી.એમ ને અપાયેલા નિવેદનમાં તેઓએ પાંચ માંગણીઓનો નિકાલ કરવાની માંગ કરી હતી

ડીએમને અપાયેલા નિવેદનમાં જિલ્લા પ્રમુખ ચૌધરી વીરસિંહ સેહરવાતે જણાવ્યું હતું કે ત્રણેય કૃષિ બીલો પરત કરવા જોઈએ અને એમએસપી અંગે બાંહેધરી કાયદો બનાવવામાં આવે, ખેડુતોને 24 કલાક વીજળી આપવામાં આવે, ખેડુતોને તમામ બાકી ચુકવણી કરવી જોઈએ. શેરડીનો ભાવ, સ્વામિનાથનના અહેવાલનો અમલ થવો જોઈએ અને ખાદર વિસ્તારોમાં ધોવાણ અટકાવવા માટે પાળા બાંધવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઇએ.

આવેદન પત્ર આપનારાઓમાં સત્વીરસિંહ, રામકુમાર સિંહ, ભૂપેન્દ્રસિંહ, ગજરાજસિંહ, જોગેન્દ્રસિંહ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here