બિલાઈ મિલ આજથી ખેડૂતોને ખાંડ વેચશે

94

બિજનોર: શેરડી અને શુગર કમિશનર સંજય ભૂસેરેડ્ડીએ શુગર મિલોને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ દર મહિને એક ક્વિન્ટલ ખાંડ ખેડૂતોને વેચે. આ ખાંડના નાણાં ખેડુતોને મિલો દ્વારા દેવાતી શેરડીમાંથી કાપવામાં આવશે. ખેડૂતોને બજારભાવ મુજબ ખાંડ અપાશે. આ સૂચના મુજબ, બીલાઈ શુગર મિલ શુક્રવારથી ખેડૂતોને ખાંડનું વેચાણ શરૂ કરશે. મિલના શેરડીના જનરલ મેનેજર પરોપકારી સિંહે જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોને બજાર ભાવે ખાંડ અપાશે. મિલમાં 37 હજારથી વધુ ખેડુતો સામેલ છે. ખાંડ દર મહિને એક ક્વિન્ટલ સુધી વેચી શકાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here