ડિસેમ્બર 2020 માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 21.50 લાખ ટન ખાંડ વેચાણ ક્વોટા જાહેર કરાયો

119

નવી દિલ્હી: 27 નવેમ્બરના રોજ જાહેર કરાયેલા એક જાહેરનામામાં સરકારના ખાદ્ય મંત્રાલયે ડિસેમ્બર માટે દેશની 550 મિલોને ખાંડના વેચાણના 21.50 લાખ ટન ક્વોટાની ફાળવણી કરી છે.

નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, ગયા મહિનાની સરખામણીમાં આ વખતે ઓછી ખાંડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. ખાદ્યમંત્રાલય દ્વારા નવેમ્બર 2020 માં 22.50 લાખ ટન ખાંડ વેચાણ ક્વોટાને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. બીજી બાજુ, આ વખતે ક્વોટા ડિસેમ્બર 2019 ની સરખામણીએ સમાન છે. સરકારે ડિસેમ્બર 2019 માટે 21.50 લાખ ટન ખાંડની ફાળવણી કરી હતી.

બજારના નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ સુગર એમએસપીમાં વધારાની જાહેરાત થાય ત્યાં સુધી માર્કેટમાં સ્ટોક થવાની સંભાવના જોવા મળી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here