કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને કરવેરા હસ્તાંતરણનો રૂ. 1,39,750 કરોડનો હપ્તો બહાર પાડ્યો

એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે જૂન 2024ના મહિના માટે ડિવોલ્યુશન રકમ નિયમિતપણે જાહેર કરવા ઉપરાંત, એક વધારાનો હપ્તો બહાર પાડવામાં આવશે. ચાલુ મહિનામાં આ રિલીઝની કુલ રકમ રૂ. 1,39,750 કરોડ છે.. આનાથી રાજ્ય સરકારો વિકાસ અને મૂડીગત ખર્ચને વેગ આપવા માટે સક્ષમ બનશે.

વચગાળાના બજેટ 2024-25માં રાજ્યોને કરવેરાના હસ્તાંતરણ માટે રૂ. 12,19,783 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

આ પ્રકાશન સાથે, 10 જૂન 2024 સુધી રાજ્યોને (નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે) કુલ રૂ. 2,79,500 કરોડ હસ્તાંતરિત કરવામાં આવી છે.

(Source: PIB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here