કેન્દ્ર સરકારે સપ્ટેમ્બર 2021 માટે 22 લાખ ટન ખાંડ વેચાણ ક્વોટા બહાર પાડ્યો

147

નવી દિલ્હી: 27 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ સૂચનામાં, સરકારના ખાદ્ય મંત્રાલયે સપ્ટેમ્બર માટે દેશની 558 મિલોને 2.2 મિલિયન ટન ખાંડ વેચાણ ક્વોટા ફાળવ્યો છે.

ગયા મહિનાની સરખામણીમાં આ વખતે વધુ ખાંડ ફાળવવામાં આવી છે. ખાદ્ય મંત્રાલયે ઓગસ્ટ 2021 માટે 21 લાખ ટન ખાંડ વેચાણ ક્વોટાને મંજૂરી આપી હતી. બીજી બાજુ, આ જ સપ્ટેમ્બર 2020 ની સરખામણીમાં આ જ ખાંડ ફાળવવામાં આવી છે. સરકારે સપ્ટેમ્બર 2020 માટે 22 લાખ ટન ખાંડ ફાળવી હતી.

નોંધ: DFPD ના વરિષ્ઠ અધિકારી દ્વારા “ઓગસ્ટ મહિના માટે ક્વોટા” વધારવાની અફવાને ખોટી ઠેરવવામાં આવી છે.

એક મહિનાથી જોવા મળેલી સકારાત્મક ભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, બજારના નિષ્ણાતો શ્રાવણ સાથે ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા રાખે છે. ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં મુખ્ય હિન્દૂ તહેવાર ગણેશ ચતુર્થી અને નવરાત્રિથી પણ માંગ સરળ રહેવાની ધારણા છે.

કેન્દ્ર સરકારે ખાંડના વધુ પડતા પુરવઠાને નિયંત્રિત કરવા અને ભાવમાં સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે માસિક પ્રકાશન પદ્ધતિ લાગુ કરી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here