કોલ્હાપુર વિભાગની શુગર મિલોમાં પીલાણ સત્ર સમાપ્ત થયું

103

પુણે: આ સીઝનમાં શુગર મિલોએ ક્રશિંગ કામગીરી બંધ કરવાની શરૂ કરી દીધી છે અને હવે પીલાણ કામગીરીપણ અંતિમ તબક્કે પહોંચી ગઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં મોટી સંખ્યામાં શુગર મિલોએ પિલાણની સિઝનમાં ભાગ લીધો છે. આ ક્રશિંગ સત્રમાં સોલાપુર વિભાગે પહેલા તેની કામગીરી બંધ કરી દીધી હતી અને હવે કોલ્હાપુરની શુગર મિલોએ પણ પિલાણની મોસમ પૂરી કરી દીધી છે.

ખાંડ કમિશનરેટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, 15 એપ્રિલ, 2021 સુધીમાં, પિલાણની સિઝનમાં 188 સુગર મિલોએ ભાગ લીધો હતો. રાજ્યમાં 991.74 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે અને 1041.54 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 10.48 ટકા છે.

રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 140 ખાંડ મિલો બંધ કરાઈ છે. સૌથી વધુ સોલાપુર વિભાગમાં,15 એપ્રિલ, 2021 સુધીમાં 43 ખાંડ મિલોએ કામગીરી બંધ કરી દીધી છે. આ સાથે કોલ્હાપુર વિભાગમાં પણ પિલાણની મોસમ પૂરી થઈ ગઈ છે. કોલ્હાપુર વિભાગના આ પિલાણુ સત્રમાં 37 શુગર મિલોએ ભાગ લીધો હતો અને બધાએ પીલાણ સત્ર બંધ કરી દીધું હતું. કોલ્હાપુર વિભાગે 230.91 લાખ ટન શેરડીનો ભૂકો કર્યો અને 277.25 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 12.01 ટકા સુધી રહી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here