રેકોર્ડ બ્રેક ઉત્પાદન કર્યા બાદ સ્યોહારા શુગર મીલનું પીલાણ સત્ર થયું સમાપ્ત

88

હવે શેરડીના પીલાણના સત્ર વિવિધ શુગર મિલો બંધ કરી રહી છે ત્યારે સ્યોહારા શુગર મિલે પણ સોમવારે પોતાનું ક્રશિંગ સત્ર પૂરું કર્યું હતું. સ્યોહારા શુગર મિલે આ વર્ષે રેકોર્ડ બ્રેક 212.19 લાખ કવીન્ટલ શેરડીનું પીલાણ કર્યું છે જેમાંથી 24.39 લાખ કવીન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

ગત વર્ષે આ મિલ દ્વારા 185 લાખ કવીન્ટલ શેરડીનું પીલાણ કરીં 21.76 લાખ કવીન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. DCO યશપાલ સિંઘે જણાવ્યું હતું કે મિલના ઓફિસરોએ વિવિધ ગામડાઓમાં સર્વે કરાવીને શેરડી ખેડૂતો પાસે નથી એ નિશ્ચિત કર્યા બાદ જ મિલ બંધ કરી હતી. એમના કહેવા અનુસાર મિલ દ્વારા ખેડૂતોને નિયમિત નાણાં પણ ચૂકવી દેવામાં આવે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here