જિલ્લાની ખાંડ મિલ નવેમ્બરમાં શેરડીનું પિલાણ કરશે

84

બદાયું : ખાંડ મિલો નવી સિઝનમાં શેરડીનું પિલાણ કરવાની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. આ દિવસોમાં મિલોમાં જાળવણીનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જિલ્લાની બંને ખાંડ મિલોમાં 60 ટકાથી વધુ જાળવણીનું કામ પૂર્ણ થયું છે. ખાંડ મિલોના જીએમએ પિલાણ શરૂ કરવાની સંભવિત તારીખે પત્ર મોકલીને ડીસીઓને જાણ કરી છે.

શેખુપુરની કિસાન સહકારી ખાંડ મિલમાં 62 ટકા જાળવણીનું કામ પૂર્ણ થયું છે અને બીસૌલીની યદુ ખાંડ મિલમાં 75 ટકા જાળવણીનું કામ પૂર્ણ થયું છે. મિલ વહીવટ અધૂરું કામ પૂર્ણ કરવામાં વ્યસ્ત છે. 60 ટકાથી ઉપરની જાળવણીનું મુખ્ય કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી, બંને ખાંડ મિલોના જીએમએ પિલાણ શરૂ કરવાની સંભવિત તારીખ જાહેર કરી છે. કિસાન સહકારી સુગર મિલ શેખુપુરે 9 નવેમ્બરથી શેરડીનું પિલાણ શરૂ કરવાનો દાવો કર્યો છે. આ સાથે, બીસૌલીની યદુ ખાંડ મિલમાં ક્રશિંગની સંભવિત તારીખ 10 નવેમ્બર છે. રાણા ખાંડ મિલમાં 28 ઓક્ટોબર અને રાજપુરા મિલમાં 20 ઓક્ટોબરથી પિલાણ શરૂ થશે.

ડીસીઓ દ્વારા ખાંડ મિલોની જાળવણીની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ડીસીઓ રામકિશને કહ્યું કે મિલોની જાળવણી 60 ટકાને વટાવી ગઈ છે. જિલ્લાની બંને મિલો નવેમ્બરના બીજા સપ્તાહમાં પિલાણ શરૂ કરશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here