સરકાર દ્વારા વેપારીઓ માટે કલ્યાણ મંડળની કરવામાં આવી જાહેરાત

117

એક જાહેરનામા અનુસાર, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય સરકારને અનુપાલન બોજ ઘટાડવા અને વેપારીઓ માટે ભંડોળની ઉપલબ્ધતામાં સુધારો કરવાની સલાહ આપવા માટે એક રાષ્ટ્રીય વેપારી કલ્યાણ બોર્ડની સ્થાપના કરવા જય રહ્યું છે.

મંત્રાલય હેઠળ આવતા પ્રમોશન ઔદ્યોગિક અને આંતરિક વેપાર (ડીપીઆઈઆઈટી) નાં જાહેરનામામાં જણાવાયું છે કે કેન્દ્ર સરકાર અધ્યક્ષ અને 15 જેટલા સભ્યોને બોર્ડ સમક્ષ નિયુક્ત કરશે.
15 સભ્યોમાંથી પાંચ રિટેલ વેપારના તકનીકી પાસાઓથી સંબંધિત બાબતો વિશેષ જ્ નોલેજ ધરાવતા અને બાકીના વેપાર સંગઠનોમાંથી વ્યક્તિ સામેલ હશે.

બોર્ડ વેપારીઓને લગતા કાયદામાં સરળતા માટે સરકારને સલાહ પણ આપશે અને તેમના સામાજિક સુરક્ષા લાભો જેવા કે વીમા, પેન્શન અને આરોગ્ય સંભાળ અંગેના સૂચનોની ભલામણ કરશે.

દેશના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન (જીડીપી) માં આશરે 15 ટકા જેટલું વ્યાપાર ઉદ્યોગો ધરાવતા ઘરેલુ વેપારનો ફાળો 15 ટકા જેટલો છે. તે લગભગ 25 કરોડ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે.

ડી.પી.આઇ.આઇ.ટી.એ જણાવ્યું હતું કે, છૂટક વેપાર અને વેપારીઓ અને તેમના કર્મચારીઓના કલ્યાણ માટે તેમના દૈનિક કારોબારમાં વેપારીઓને આવતી સમસ્યાઓ અને સમસ્યાઓ સમજવા માટે કોઈ સંસ્થાકીય પદ્ધતિ નથી.

એપ્રિલમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વેપારીઓને સંબોધન કરતાં જાહેરાત કરી હતી કે સરકાર અને વેપારીઓ વચ્ચે વ્યવસ્થિત સંદેશાવ્યવહાર માટે રાષ્ટ્રીય વેપારી કલ્યાણ બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here