સરકારે TRQ હેઠળ અમેરિકામાં 8,424 ટન ખાંડની નિકાસની મંજૂરી આપી

કેન્દ્ર સરકારે શુક્રવારે ટેરિફ-રેટ ક્વોટા (TRQ) હેઠળ અમેરિકામાં 8,424 ટન કાચી અથવા સફેદ ખાંડની નિકાસની મંજૂરી આપી હતી.

TRQ એ નિકાસના જથ્થા માટે એક ક્વોટા છે જે પ્રમાણમાં ઓછા ટેરિફ પર યુ.એસ.માં પ્રવેશ કરે છે. ક્વોટા મળ્યા બાદ વધારાની આયાત પર વધારે ટેરિફ લાગુ કરવામાં આવે છે.

ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (ડીજીએફટી) એ જાહેર સૂચનામાં જણાવ્યું હતું કે, “ટીઆરક્યુ સ્કીમ હેઠળ 1 ઓક્ટોબરથી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યુએસમાં નિકાસ કરવા માટે 8,424 ટન ખાંડ (કાચી અને/અથવા સફેદ ખાંડ) નો સૂચિત જથ્થો અનુસૂચિત કરાયો છે.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here