સરકારે ખેડુતોને શેરડીની બાકી રકમ ચૂકવવા આગળ આવે : અલી

99

સાંસદ કુંવર દાનીશ અલીએ સરકારને ખેડૂતોને શેરડીના બાકી ભાવ ચૂકવવા માંગ કરી છે. હાલમાં, ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી, જ્યારે સુગર મિલો ખેડૂતોના લગભગ 485 કરોડ રૂપિયા દબાવતી હોય છે.

ગુરુવારે સાંસદે એક નિવેદન બહાર પાડીને સરકાર પર ખેડૂતોની અવગણના કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ગયા લોકસભા સત્રમાં તેમણે સરકારને ઝીરો અવર દરમિયાન અમરોહા લોકસભા મત વિસ્તારના શેરડીના ખેડુતોના બાકી ચુકવણી અંગે પૂછ્યું હતું. સરકારે કેટલીક ચુકવણી કરી હતી, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે પોતે જ સ્વીકાર્યું હતું કે આજે પણ અમરોહા જિલ્લાના ખેડુતોની સુગર મિલો પર મોટી રકમ બાકી છે.

એકલા અમરોહા જિલ્લા પર આશરે 485 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. હાપુર જિલ્લામાં આવતા ગઢ મુક્તેશ્વર વિધાનસભા મત વિસ્તારના સિમ્ભવલી સુગર પાસે શેરડીના ખેડુતોનો આશરે 390 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. એક લોકસભા મત વિસ્તારના શેરડીનાં ખેડુતો માટે કુલ 875 કરોડ બાકી છે. આટલી મોટી રકમની બાકી રકમ સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશ અને દેશના ખેડુતોની વાર્તા કહે છે.
તેમણે કહ્યું કે આજે આખો દેશ કોરોના સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. ખેડુતો અને મજૂર વર્ગ આ કટોકટીનો સૌથી વધુ ભોગ બને છે. આવી સ્થિતિમાં સરકારનું મૌન યોગ્ય નથી. તેમણે કહ્યું કે સરકારે સુગર મિલો પાસેથી ઝડપથી ખેડુતોને શેરડીનો ભાવ ચુકવવો જોઇએ, જેથી ખેડુતોને રાહત મળે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here