કોલ્હાપુર વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 100 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું

69

મહારાષ્ટ્રની મિલો ખાંડના ઉત્પાદનમાં સારો દેખાવ કરી રહી છે. ખાંડનું ઉત્પાદન અને ખાંડની રિકવરી મામલે કોલ્હાપુર વિભાગ રાજ્યમાં નંબર વન છે.
શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 19 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી, કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 92.22 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 99.33 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.77% છે.

સીઝન 2021-22માં મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 186 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 94 સહકારી અને 92 ખાનગી શુગર મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 372.49 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 352.8 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.47 ટકા છે.

સોલાપુર ડિવિઝનમાં સૌથી વધુ શુગર મિલો કાર્યરત છે. અત્યાર સુધીમાં અહીં 43 શુગર મિલો શરૂ થઈ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here