પાનકાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ નજીક આવી

109

જો તમે હજી સુધી પાનકાર્ડને આધાર સાથે લિંક નથી કર્યું, તો પછી તમારી મુશ્કેલીઓ 31 માર્ચથી નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. ફાઇનાન્સ એક્ટ 2017 ના નિયમોમાં પરિવર્તન બાદ આધાર અને પાનકાર્ડને લિંક કરવું ફરજિયાત બન્યું છે. સરકારે આપેલી નવી સમયમર્યાદા મુજબ તમે 31 માર્ચ સુધીમાં પાન સાથે આધાર લિંક કરી શકો છો. જો તમે આ નહીં કરો, તો તમે માત્ર અમાન્ય થઈ શકશો , પરંતુ આર્થિક વ્યવહાર પર તમને 10,000 રૂપિયા દંડ પણ થઈ શકે છે.

આ રીતે તમારા પાનને આધાર સાથે જોડવું

તમે બાયોમેટ્રિક આધાર ચકાસણી દ્વારા અથવા એનએસડીએલ અને યુટીઆઇટીએસએલના પાન સેવા કેન્દ્રોની મુલાકાત લઈને આ કરી શકો છો. આ પણ 567678 અથવા 56161 પર મેસેજ મોકલીને કરી શકાય છે. સંદેશા યુઆઈડીઆઈપીએન સ્પેસ 12 ડિજિટ બેઝ સ્પેસ 10 ડિજિટ પાન ( UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) ના ફોર્મેટમાં મોકલી શકાય છે. બીજું, પાનને વિભાગના ઇ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ -www.incometaxindiaefiling.gov.in દ્વારા આધાર સાથે લિંક કરી શકાય છે.

પાન-આધાર લિંક નહીં હોય તો શું થશે

જો તમારો પાન આધાર સાથે જોડાયેલ નથી, તો આવકવેરા વિભાગ તમારા પર 10,000 રૂપિયા દંડ લાદી શકે છે જો આધાર પાન સાથે લિંક નહીં થાય તો તે માન્ય રહેશે નહીં. આ પછી, જ્યાં પાનકાર્ડ જરૂરી છે, તેઓ કોઈ આર્થિક વ્યવહાર કરી શકશે નહીં.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here