સફાઈ કામગીરીને લઈને મિલ રહેશે 36 કલાક બંધ

104

સુલતાનપુર: ખેડૂત સહકારી સુગર મિલ પાંચ ફેબ્રુઆરીએ પ્રથમ સફાઇ માટે બંધરાખવામાં આવશે. મિલ લગભગ 36 કલાક બંધ રહેશે અને 6 ફેબ્રુઆરીએ ફરી કામગીરી શરૂ કરશે. આ સમય દરમિયાન શેરડીની ખરીદી પણ બંધ રહેશે. મિલના મુખ્ય શેરડી અધિકારી રાધેશ્યામે જણાવ્યું હતું કે, પહેલી સફાઈ માટે 5 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 6 વાગ્યે સુગર મિલ બંધકરવામાં આવશે.

36 કલાક પછી, મિલ 6 ફેબ્રુઆરીની સાંજે ફરી કામગીરી શરૂ કરશે. મીલ બંધ હોવાને ધ્યાનમાં રાખીને શેરડીના ખરીદ કેન્દ્રો પર 3 ફેબ્રુઆરીએ અને 2 મી ફેબ્રુઆરી સુધી મિલ ગેટ પર છેલ્લી શેરડી ખરીદવામાં આવશે તેવી માહિતી આપવામાં આવી હતી.

સામાન્ય સફાઇ બાદ શેરડીની ખરીદી બાહ્ય ખરીદી કેન્દ્રો પર 5 ફેબ્રુઆરીએ અને મિલ ગેટ ઉપર સાંજે 6 વાગ્યાથી શરૂ થશે. ખેડૂત સહકારી સુગર મિલના આચાર્ય મેનેજર પ્રતાપ નારાયણે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં 3,28,500 ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કરવામાં આવ્યો છે. મિલને ફિટ રાખવા માટે પ્રથમ સફાઇ કામ માટે 36 કલાક મીલ બંધ રાખવા લેવામાં આવ્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here