જૂનના અંત ભાગમાં બ્રાઝિલમાં ખાંડનું ઉત્પાદનનું ચિત્ર સુધર્યું

સાઓ પાઉલો: બ્રાઝિલના મધ્ય-દક્ષિણ (CS) માં ખાંડનું ઉત્પાદન જૂનના બીજા ભાગમાં 2.89 મિલિયન ટન પર પહોંચ્યું છે. મહિનાના પહેલા ભાગમાં મિલો દ્વારા ખાંડનું ઉત્પાદન નબળું હતું, અને મિલોએ ફક્ત 2.19 મિલિયન ટનનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

ઉદ્યોગ જૂથ યુનિકાએ જણાવ્યું હતું કે જૂનના અંતમાં બ્રાઝિલની મધ્ય-દક્ષિણ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા કરતા 5.6 % સારું હતું. આ પ્રદેશની મિલોએ 45 મિલિયન ટન શેરડીનો ભૂકો કર્યો હતો જે પાછલા વર્ષ કરતા 4.4% વધ્યો હતો

બ્રાઝિલના ફૂડ વેપારી અને સપ્લાય ચેઇન સર્વિસ પ્રોવાઇડર Czarnikow એ તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે, 2021-22માં, મધ્ય-દક્ષિણમાં ખાંડનું ઉત્પાદન એપ્રિલના 35.6 મિલિયન ટનના અંદાજથી સુધારીને 34.1 મિલિયન ટન કરવામાં આવશે, કારણ કે સતત શુષ્ક હવામાન શેરડીના પાકને ઘણું નુકસાન કર્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here