ફીજીના વડા પ્રધાને કહ્યું કે કોરોનાને કારણે ખાંડ ઉદ્યોગને પહોંચી અસર

152

ફીજીના વડા પ્રધાન વોરકે બેનિમારામાએ કહ્યું છે કે ફીજીમાં કોરોનામાં બહુ વિકાસ થયો નથી, છતાં રોગચાળાની અસર શુગર ઉદ્યોગ સહિતના અર્થતંત્રના તમામ ક્ષેત્રોમાં જોવા મળી રહી છે.

તેમણે કહ્યું કે કોરોનાને કારણે ખાંડના ઉત્પાદન અને નિકાસને અસર થઈ છે. બેનિમારામાએ કહ્યું કે વૈશ્વિક સરહદ પ્રતિબંધો, વેપાર અવરોધો અને સંકુચિત વિતરણ ચેનલોએ ફિજિયન ખાંડ નિકાસને આંચકો આપ્યો છે.

તેમણે કહ્યું કે, વિદેશથી તકનીકી નિષ્ણાતોને લાવવાની અસમર્થતાએ પણ સુગર ક્ષેત્ર માટે મુશ્કેલીઓનો ઉમેરો કર્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here