પંજાબ સરકાર ખેડૂતોને નક્કી કરેલા 25 રૂપિયા પણ ચૂકવતી નથી

657

પંજાબમાં શેરડીની ક્રશિંગ અંતિમ તબક્કામાં છે, પરંતુ રાજ્યના ખેડૂતોમાં રાજ્ય સરકારની ખાંડ મિલો સરકાર દ્વારા જ ચુકવણી ન થતા ખેડૂતો નારાજ છે. . રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રતિ ક્વિન્ટલ દીઠ 25 રૂપિયા ચુકવણા છે પણ તે રકમના માત્ર 20 ટકા રકમ ચૂકવવામાં આવી છે.
રાજ્ય સરકાર શેરડીના ખેડૂતોને વર્તમાન મોસમ 2018-19 (ઓક્ટોબર-સપ્ટેમ્બર) માં ચૂકવવા જાહેરાત કરી હતી, જે મુખ્યત્વે રાજ્યના પ્રતિ ક્વિન્ટલ માટે રકમ ના 310 છે અને રકમના 25 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ (એસએપી) નિર્ધારિત થયા હતા . ખાંડ મિલોને ખેડૂતોને રૂ. 285 પ્રતિ ક્વિન્ટલની ચુકવણી કરવી પડશે. રાજ્ય કેને કમિશનર એસ જસવંત સિંઘ જણાવ્યું હતું કે આ સ્કીમ હેઠળ રાજ્ય સરકાર અત્યાર સુધી 25 થી 26 કરોડની ચૂકવણી ખેડૂતોનેકરી દેવામાં આવી છે પણ કેટલી રકમ બાકી છે તે તો ક્રશિંગ સીઝન પુરી થયા બાદ જ ખબર પડશે પણ 120 કરોડ આસપાસની રકમ હોઈ શકે.

રાજ્યના 14 મિલોમાં ક્રશિંગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખાંડ મિલોમાં રાજ્યમાં 16 માં ક્રશિંગ ચાલી રહ્યું છે, જેમાંથી ખાંડની મિલોમાં 14 ક્રશિંગ રોકવામાં આવ્યો છે ક્રશિંગના મોસમમાં, રાજ્યમાં 76 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.
રાજ્યના ખેડૂતોને રૂ. 1,250 કરોડથી વધુની ચુકવણી બાકી છે

ભારતીય ખેડૂતો સંઘ (રાજવેવ) ના ચીફ બાલબીર સિંહ રાજેવાલે કહ્યું કે ખાંડ મિલો પર રાજ્યના ખેડૂતોના રૂ. 1,250 કરતા વધુની બાકી રકમ બાકી છે પરંતુ રાજ્ય સરકાર બાકીની રકમ ચૂકવવા માટે કોઈ પગલાં લેતી નથી.એટલા માટે રાજ્યના શેરડીના ખેડૂતો ગુસ્સે છે તેમણે કહ્યું હતું કે ધૂરી સુગર મિલના ખેડૂતોને રૂ. 70 કરોડથી વધુ રકમ મળી છે. પંજાબ-હરિયાણા હાઈકોર્ટે તાજેતરમાં ગઠ્ઠોના ખેડૂતોના બાકીના 15 દિવસની ચુકવણીનો આદેશ આપ્યો છે.પણ કોઈ અમલ થતો નથી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here