શેરડીના ખેડુતોની બાકી રકમ ટૂંક સમયમાં આપવામાં આવશે: જી.એમ

77

ભગવાનપુરા સુગર મિલ ધુરીના જનરલ મેનેજર જસવંતસિંહ સંધુએ જણાવ્યું હતું કે, આવતા મહિને નવી સીઝન દરમિયાન મિલ દ્વારા શેરડીનું પિલાણ શરૂ કરવામાં આવતાં ખેડુતોના શેરડીનું બાકી નાણાં જલ્દી છૂટા કરવામાં આવશે. તેમણે શેરડી ઉત્પાદક ખેડૂતોને અપીલ કરી કે શેરડીની ખેતી શરૂ થઈ છે. આ વખતે ખેડૂતની ઇચ્છા મુજબ પાકની સ્થિતિ જોઈને શેરડીનો ઉગારો ખુલ્લેઆમ થઈ રહ્યો છે. જે ખેડુતોએ હજુ સુધી શેરડીનો ઉકાળો કર્યો નથી તેઓએ વહેલી તકે એક્ષ્ડ મીલમાં શેરડી મેળવી લેવી જોઇએ. જો ખેડૂતને કોઈ સમસ્યા હોય, તો તે તેઓને મળીને તેમની સાથે વાત કરી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here