બાંગ્લાદેશના ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન દ્વારા ખાંડના વેંચાણ ભાવમાં વધારો કરાયો

87

ઢાકા: ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ બાંગ્લાદેશ (TCB) એ રમજાન મહિના પહેલા ખુલ્લા બજારમાં ખાંડના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. એક ખરીદનારના જણાવ્યા મુજબ ઢાકા, ચટોગ્રામ અને દેશના અન્ય ભાગોમાં ટીસીબી વાન પરથી એક કિલોગ્રામ TK55 પર વેચાય છે, ગ્રાહકો પહેલાથી જ 10 ટકા વધુ ભાવ ચૂકવી રહ્યા છે.

TCB ના પ્રવક્તા હુમાયુ કબીરે ભાવ વધારાના કારણો સમજાવતાં કહ્યું હતું કે “અમે બજારના ભાવ અને અમારા વેચવાનો ભાવ વચ્ચેનો તફાવત ઘટાડવા માટે કિંમતોમાં ફેરફાર કર્યા છે.” 31 માર્ચ સુધીમાં TCB એ પ્રતિ કિલોગ્રામ TK 50 પર ખાંડનું વેચાણ શરૂ કરી દીધું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here