શુગર મિલે શેરડીના મૂલ્ય પેટે 17.50 કરોડ ચૂકવ્યા

99

મવાના શુગર મિલ દ્વારા શનિવારે પિલાણ સીઝન 2020-21 માટે શેરડીના ભાવની ચુકવણી અંગે શેરડી સમિતિઓને સલાહ મોકલવામાં આવી છે. મવાના મિલ દ્વારા સલાહ સાથે શેરડીની સમિતિઓને 17.50 કરોડ રૂપિયા મોકલવામાં આવ્યા છે. મવાના સુગર મિલ દ્વારા 17 એપ્રિલ સુધીમાં 181.11 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે, જે પાછલા વર્ષ કરતા 13.63 લાખ ક્વિન્ટલ વધારે છે.

આ માહિતી આપતા, મિલના સિનિયર જનરલ મેનેજર (શેરડી અને વહીવટ) પ્રમોદ બાલ્યાને એસએમએસ મળતાં શેરડીની લણણી કરવા અને તાજા અને રૂટ વિનાની શેરડી મિલને શુગર મિલનો પુરવઠો આપવા વિનંતી કરી. ખરીદ કેન્દ્રો પર આગોતરી શેરડીનો સપ્લાય ન કરો. જો કોઈ ખેડૂત દ્વારા આગોતરી શેરડી રેડવામાં આવે છે, તો તે શેરડીના સુગર મિલ અને શેરડી વિભાગની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહીં. કોરોના વાયરસથી બચવા માટે, મોઢા પર માસ્ક લગાવો. 20 સેકંડ માટે તમારા હાથ સાબુ અથવા સેનિટાઇઝર કરવા જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here