અન્ય પ્રદેશના લોકોને ફાવી ગઈ શેરડીની મીઠાસ

ગોંડા: કોરોના સમયગાળા દરમિયાન પરત ફરનારા અન્ય પ્રદેશના લોકોએ શેરડીના વાવેતરમાં મીઠાશ શોધી લીધી હતી. શેરડીની વાવણી કરીને તેણે વેતન સ્વરૂપે પૈસાકમાયા અને એટલું જ નહીં, તે શેરડીનો ખેડૂત પણ બન્યા. સોશિયલ મીડિયા દ્વારા શેરડીની ખેતીની પદ્ધતિઓ શીખી અને શેરડીની રોકડ પાક તરીકે વાવણી કરી. કેટલાક ખેડૂતોએ વધારાની આવકના સાધન તરીકે શેરડીની ખેતી પણ કરી છે.

વસંતની વાવણીની જેમ જિલ્લામાં 35 હજાર હેક્ટરમાં 80,000 ખેડૂતોએ શેરડીનું વાવેતર કર્યું છે. જેમાં દસ હજાર પરપ્રાંતિય ખેડુતોનો સમાવેશ થાય છે. જેમણે પ્રથમ વખત શેરડીનું વાવેતર કર્યું છે. પરપ્રાંતિયોની મહેનતને પરિણામે આ વખતે જિલ્લામાં શેરડીના ક્ષેત્રમાં આશરે પાંચ હજાર હેક્ટરનો વધારો થયો છે. શેરડી સમિતિના સભ્ય બનવા માટે ત્રણ હજાર ખેડૂતોએ પણ વિભાગને અરજી કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here