શેરડી ભરેલી ટ્રોલી પલટી ખાઇ ગઇ

મંડી ધનોરા બુધવારે બપોરે બાયપાસ રૂટ પર કાલાલી ચૂંગી પાસે શેરડી ભરેલી ટ્રોલી બેકાબૂ થયા બાદ પલટી ખાઈ ગઈ હતી. યોગાનુયોગ, ટ્રોલી અને શેરડીની પકડમાં કોઈ પસાર થનાર ન હતો. ટ્રાન્સફોર્મર નજીક પલટી ખાઈ રહેલી ટ્રોલી અકસ્માતમાં બચી ગઈ હતી. આને કારણે બાયપાસ રસ્તો ચાર કલાક સુધી રોકી દેવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં પોલીસ ઘટના સ્થળે આવીને જામ ખોલ્યો હતો.

બુધવારે એક ખેડૂત પોતાની શેરડીની ટ્રોલી ભરી બાયપાસ માર્ગ પરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. તેની ટ્રોલી અચાનક કલાલી ઓકટ્રોઇ નજીક ટ્રાન્સફોર્મર નજીક પલટી ગઈ હતી. લોકોમાં અંધાધૂંધી હતી. શેરડી ભરેલી ટ્રોલી પલટી ખાઇને બાયપાસ માર્ગને જામ કરી દીધો હતો. ટ્રાન્સફોર્મર પણ તે જગ્યાએ નજીક મૂકવામાં આવ્યું છે જ્યાં ટ્રોલી પલટી ગઈ લોકો દરેક સમયે બાયપાસ રૂટ પર હોય છે. યોગાનુયોગ, કોઈ પણ પેસેન્જર ટ્રોલીની પકડમાં આવ્યો ન હતો. બાતમી મળતાં પોલીસે જામ ખોલી દીધો હતો. જામની સ્થિતિ ચાર કલાક રહી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here