ચૂંટણીમાં ફરી એક વખત બુધવેલ ખાંડ મિલ બન્યો ચૂંટણીનો મુદ્દો

644

 

લોકસભાની  આવી  એક વખત નેતાઓ મતદારોના પ્રવેશદ્વારની મુલાકાત  લેવાનું શરુ કર્યું છે. મતદારો પણ તેમના વચનો  તેઓને યાદ અપાવે છે. બારબંકીની બુધવલ  ખાંડ મિલ 11 વર્ષથી બંધ કરવામાં આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, લોકસભાથી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં ખેડૂતોની આ માંગને પહોંચી વળવા માટે બબ્બે  મુખ્યમંત્રીઓએ રાજકીય પ્લેટફોર્મથી ખાતરી આપી હતી, પરંતુ તેઓ આ વચન પૂરા પાડવા સક્ષમ થયા  નથી.

આ ચૂંટણીમાં, ખાંડ મિલ મુખ્ય મતદારનો  મુદ્દો હોઈ શકે છે, કારણ કે તેમાં કામ કરતા કામદારો બેરોજગાર રહ્યા છે પરંતુ સૌથી મોટા ખેડૂત વર્ગને અસર થઈ છે. બુધવલ ખાંડ મિલ 1932 માં શરૂ થઇ હતી, જેમાં સિઝન દરમિયાન 1200 થી વધુ કામદારો કામ કરતા હતા અને આશરે 500 કર્મચારીઓ અડધા સિઝનમાં કામ કરતા હતા. ખાંડ મિલની ક્ષમતા વધારવા માટે, સમાજવાદી  સરકારમાં 85 એકર ખેડૂતોની જમીન મુખ્યમંત્રી મુલાયમસિંહના કાર્યકાળ દરમિયાન અધિકૃત કરવામાં આવી હતી. તેમણે ઉદઘાટન પણ કર્યું હતું, પરંતુ કોઈ કામ કરવામાં આવ્યું ન હતું.

તે પછી, જ્યારે ભાજપ સરકાર આવી, ત્યારે મિલ બનવા માટે જે સામગ્રી આવી હતી તે જતી રહી  અને બીજા સ્થાને ગોઠવી દેવામાં આવી. ત્યારબાદ બીએસપી સરકાર આવી હતી અને મિલ આશરે 4.5 કરોડ માટે વેચાઈ હતી. પછી ફરી  એસપી સરકાર ચૂંટણી દરમિયાન અખિલેશ યાદવે બુધવલ  ખાંડ મિલ ચલાવવા માટે વચન આપ્યું હતું પરંતુ 5 વર્ષ વિરામ બાદ પણ પરિણામ શૂન્ય જ આવ્યું .   ચૂંટણીમાં યોગી આદિત્ય નાથ તેમની ચૂંટણી ભાષણમાં ફરી એક વખત બુધવેલ મિલનો મુદ્દો ગરમાયેલો રહેશે.

મિલ શરુ ન થવાને કારણે ખેડૂતોને મોટી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ચૂંટણીના વચનો સાથે ખાંડ મિલની વૃદ્ધાવસ્થા શરૂ થઈ છે. આ વખતે, નેતાઓ સામે ચૂંટણીમાં એક નિર્ણાયક મુદ્દો ઉભરી આવ્યો છે, પરંતુ બુધવેલ મિલ ચાલુ થશે કે નહિ તે કહી શકતું નથી

લોકસભાની  આવી  એક વખત નેતાઓ મતદારોના પ્રવેશદ્વારની મુલાકાત  લેવાનું શરુ કર્યું છે. મતદારો પણ તેમના વચનો  તેઓને યાદ અપાવે છે. બારબંકીની બુધવલ  ખાંડ મિલ 11 વર્ષથી બંધ કરવામાં આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, લોકસભાથી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં ખેડૂતોની આ માંગને પહોંચી વળવા માટે બબ્બે  મુખ્યમંત્રીઓએ રાજકીય પ્લેટફોર્મથી ખાતરી આપી હતી, પરંતુ તેઓ આ વચન પૂરા પાડવા સક્ષમ થયા  નથી.

આ ચૂંટણીમાં, ખાંડ મિલ મુખ્ય મતદારનો  મુદ્દો હોઈ શકે છે, કારણ કે તેમાં કામ કરતા કામદારો બેરોજગાર રહ્યા છે પરંતુ સૌથી મોટા ખેડૂત વર્ગને અસર થઈ છે. બુધવલ ખાંડ મિલ 1932 માં શરૂ થઇ હતી, જેમાં સિઝન દરમિયાન 1200 થી વધુ કામદારો કામ કરતા હતા અને આશરે 500 કર્મચારીઓ અડધા સિઝનમાં કામ કરતા હતા. ખાંડ મિલની ક્ષમતા વધારવા માટે, સમાજવાદી  સરકારમાં 85 એકર ખેડૂતોની જમીન મુખ્યમંત્રી મુલાયમસિંહના કાર્યકાળ દરમિયાન અધિકૃત કરવામાં આવી હતી. તેમણે ઉદઘાટન પણ કર્યું હતું, પરંતુ કોઈ કામ કરવામાં આવ્યું ન હતું.

તે પછી, જ્યારે ભાજપ સરકાર આવી, ત્યારે મિલ બનવા માટે જે સામગ્રી આવી હતી તે જતી રહી  અને બીજા સ્થાને ગોઠવી દેવામાં આવી. ત્યારબાદ બીએસપી સરકાર આવી હતી અને મિલ આશરે 4.5 કરોડ માટે વેચાઈ હતી. પછી ફરી  એસપી સરકાર ચૂંટણી દરમિયાન અખિલેશ યાદવે બુધવલ  ખાંડ મિલ ચલાવવા માટે વચન આપ્યું હતું પરંતુ 5 વર્ષ વિરામ બાદ પણ પરિણામ શૂન્ય જ આવ્યું .   ચૂંટણીમાં યોગી આદિત્ય નાથ તેમની ચૂંટણી ભાષણમાં ફરી એક વખત બુધવેલ મિલનો મુદ્દો ગરમાયેલો રહેશે.

મિલ શરુ ન થવાને કારણે ખેડૂતોને મોટી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ચૂંટણીના વચનો સાથે ખાંડ મિલની વૃદ્ધાવસ્થા શરૂ થઈ છે. આ વખતે, નેતાઓ સામે ચૂંટણીમાં એક નિર્ણાયક મુદ્દો ઉભરી આવ્યો છે, પરંતુ બુધવેલ મિલ ચાલુ થશે કે નહિ તે કહી શકતું નથી

Download  ChiniMandi News App :  http://bit.ly/ChiniMandiApp

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here