યુગાન્ડા: વાહનોના અભાવે શેરડીના પુરવઠા પહોંચાડવામાં પડી રહી છે તકલીફ

84

કંપાલા: અપૂરતી પરિવહન વ્યવસ્થાને કારણે, બસોગા પેટા પ્રદેશના શેરડી ઉત્પાદકોને ઉત્તર યુગાન્ડાની વંશીય સુગર મિલમાં શેરડીનો સપ્લાય કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. ડિસેમ્બર 2020 માં, ગ્રેટર બસોગા શેરડી ખેડૂત સંઘ અંતર્ગત, છ મહિના માટે દરરોજ 1,500 ટન શેરડી સપ્લાય કરવા, ખેડુતોએ એટિક સુગર મિલ સાથે સમજૂતી પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ વ્યવસ્થા હેઠળ સરકારે પરિવહન ખર્ચમાં સબસિડી આપવાનું વચન આપ્યું હતું. તદનુસાર, 11 જાન્યુઆરી, 2021 ના રોજ, બસોગા ડાયસોક પોલ મુસા નૈમનહાયેના બિશપ 50 શેરડીની પ્રથમ ટ્રકને રવાના કરી હતી.

જો કે, ગ્રેટર બસોગા શેરડી ખેડૂત સંઘના પ્રમુખ ગોડફ્રે બિરીવલીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી પાસે શેરડી સરપ્લસ છે પરંતુ તેને એટિક સુધી લઈ જવાની ક્ષમતાવાળા વાહનો અપૂરતા છે. ” ઓછા ઇંધણના ભાવે 20 ટન અને વધુ શેરડી વહન કરવા અમને આવા ટ્રેઇલર્સની જરૂર છે. બિરિવલીએ કહ્યું, પરિવહનની સમસ્યાને કારણે તેનો શેરડી બગીચાઓમાં સુકાઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, “અમે કંપનીઓ પાસેથી મોટી ટ્રક વહન કરવા માંફીયે છીએ, પરંતુ કેટલીક વખત કંપનીઓ તેમના વાહનો દક્ષિણ સુદાનમાં મોકલઈ દે છે.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here