યુક્રેન: 2 નવેમ્બર સુધી 480,300 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન

124

કિવ: ખાંડના ઉત્પાદકોના રાષ્ટ્રીય સંગઠનના અહેવાલ મુજબ, યુક્રેટસુકરોરે 2 નવેમ્બર સુધીમાં 480,300 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે, હાલમાં દેશમાં 30 શુગર રિફાઈનરીઓ કાર્યરત છે, જેમાં 3.66 મિલિયન ટન શુગર બીટનું પીલાણ થયું છે.

5 સપ્ટેમ્બરથી દેશમાં પિલાણની મોસમ શરૂ થઈ ગઈ છે. 2020 માં યુક્રેનમાં ખાંડનું કુલ ઉત્પાદન 1.2 મિલિયન ટન થવાનો અંદાજ છે, જે અગાઉના વર્ષ કરતા 15 ટકાનો ઘટાડો છે. રાજ્ય આંકડાકીય સેવા અનુસાર, 2020 માં સલાદનો વિસ્તાર 2,18,900 હેક્ટર છે.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here