યુક્રેનમાં 1.25 મિલિયન ટન ખાંડનું ઉત્પાદન

કિવ: યુક્રત્સુકોર નેશનલ એસોસિએશન ઓફ શુગર પ્રોડ્યુસર્સની વેબસાઈટ અનુસાર, યુક્રેનમાં 8.87 મિલિયન ટન સુગર બીટના પિલાણથી 17 ડિસેમ્બર સુધી 1.25 મિલિયન ટન ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

કૃષિ નીતિ અને ખાદ્ય મંત્રાલયની વેબસાઇટના ડેટા અનુસાર, 17 ડિસેમ્બર સુધીમાં, યુક્રેનિયન ખેડૂતોએ 10.53 મિલિયન ટન બીટનું ઉત્પાદન લીધું હતું. આમ, ચાલુ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં લણવામાં આવેલ સુગર બીટના 84.2%નું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે.

હાલમાં યુક્રેનમાં ખાંડના ઉત્પાદનની ગતિ સારી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here