યુક્રેન દ્વારા 2019 ખાંડ બીટની વાવણી શરૂ કરવામાં આવી – કૃષિ મંત્રાલય

યુક્રેનિયન ખેડૂતોએ  સુગર બીટની વાવણી શરૂ કરી દીધી છે,  પ્રથમ તબક્કામાં 27,000 હેકટરની વાવેતર કરવામાં આવશે , એમ યુક્રેઇનના  કૃષિ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું.

અગાઉ, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ખાંડની આબોહવા હેઠળનો વિસ્તાર આ વર્ષે 5 ટકા ઘટીને 261,000 હેકટર થઈ શકે છે.

યુક્રેનિયન ખાંડ ઉત્પાદકોના યુનિયન ઉક્રેત્સુક દ્વારા  જોકે એવી આગાહી કરવામાં આવી  છે કે આ ક્ષેત્ર એક ક્વાર્ટરથી ઘટીને 230,000 હેકટર અથવા તેથી ઓછા  પણ થઈ શકે છે.

યુક્રેનિયન ખાંડના રિફાઇનરીઓએ 2018/19 સીઝનમાં કુલ 13.6 મિલિયન ટન ખાંડની બીટ પર પ્રક્રિયા કરી હતી અને 1.82 મિલિયન ટન વ્હાઈટ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું.

Download Our ChiniMandi News App :  http://bit.ly/ChiniMandiApp

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here