યુક્રેન: ખાંડનું ઉત્પાદન 2021-22માં વધીને 1.4 મિલિયન ટન થવાની ધારણા

293

કિવ: યુક્રેનના અર્થતંત્ર મંત્રાલયે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં ખાંડની બીટમાંથી સફેદ ખાંડનું ઉત્પાદન આશરે 1.4 મિલિયન ટન થવાની સંભાવના છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે યુક્રેને 2021 માં ખાંડની બીટનું પિલાણ શરૂ કરી દીધું છે, અને તેની પાસે 422,000 ટન સફેદ ખાંડનો સ્ટોક છે, જ્યારે સ્થાનિક જરૂરિયાત સમગ્ર 2021-22 સીઝન માટે 1.25 મિલિયન ટનથી વધુ નથી.

કૃષિ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોએ ખાંડના બીટ હેઠળનો વિસ્તાર 2021 માં વધીને 227,100 હેક્ટર કર્યો છે. જે ગયા વર્ષે 201,600 હેક્ટર હતો. જેના કારણે દેશમાં ખાંડનું ઉત્પાદન વધી રહ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here