શેરડીના ભાવની ચુકવણાઈ દેખરેખ રાખશે યુપી સરકાર

66

ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે ખાતાના કમિશનર દ્વારા શેરડીના ભાવ ચૂકવણીની દૈનિક દેખરેખ માટે સૂચના આપી છે. સુગર ઉદ્યોગ પ્રધાન સુરેશ રાણાએ આ અંગે સુચના આપી છે. ભાજપની આગેવાની હેઠળ રાજ્ય વિતરણે પણ શેરડીના ખેડુતોને તેમની પેદાશોના ભાવ રૂપે, 76,943.02 કરોડની ચુકવણી જાહેર કરી હોવાનું જણાવ્યું છે.

ઉપરાંત, રાજ્યના 85,178 ખેડુતોને શેરદીઠ સહકારી શેરડી મંડળીઓ અને ખાંડ મિલોમાં ઝુંબેશ ચલાવી ચૂકવ્યા વિના શેરડીના ભાવની ચુકવણી રૂ. 114.07 કરોડ ગઈ છે. કુલ ચૂકવ્યા વગરના શેરડીના ભાવની ચુકવણી રૂ .129.37 કરોડ છે.

શેરડીના ખેડુતોને કુલ, 76,943.02 કરોડ રૂપિયામાં, પિલાણ સીઝન 2018-19 માટે રૂ .30,161 કરોડ, તેમજ વર્તમાન પિલાણ સીઝન 2019-20 માટે શેરડીના ભાવ ચૂકવણી રૂ .673.05 કરોડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here